John


Jesus: The Eternal Word

January 26, 2014 | by Jon Montoya | John 1:1-5 | Series: John | Reference: 180JOHN001
Audio     Outline  

John the Baptist and Jesus

February 09, 2014 | by Jon Montoya | John 1:6-13 | Series: John | Reference: 180JOHN002
Audio     Outline  

The Word Became Flesh

March 02, 2014 | by Jon Montoya | John 1:14-18 | Series: John | Reference: 180JOHN003
Audio     Outline  

The Testimony of John the Baptist

March 09, 2014 | by Jon Montoya | John 1:19-37 | Series: John | Reference: 180JOHN004
Audio     Outline  

What Do You Seek?

April 13, 2014 | by Jon Montoya | John 1:38-51 | Series: John | Reference: 180JOHN005
Audio     Outline  

Changing Water to Wine

April 20, 2014 | by Jon Montoya | John 2:1-11 | Series: John | Reference: 180JOHN006
Audio     Outline  

Learning More About Jesus

April 27, 2014 | by Jon Montoya | John 2:12-25 | Series: John | Reference: 180JOHN007
Audio     Outline  

You Must Be Born Again

May 04, 2014 | by Jon Montoya | John 3:1-16 | Series: John | Reference: 180JOHN008
Audio     Outline